Видання МОІППО «Аксіологічний вимір сучасної освіти: навчально-методичні матеріали» (2017) присвячено питанням аксіологізації освітнього процесу в межах сучасної реформи «Нова українська школа». Видання складається з двох розділів.

В першому представлені концептуальні положення аксіологічного підходу в освіті; визначені поняття цінності, ціннісні орієнтації, аксіосфера людини. У другому розділі розглянуті деякі філософські та психологічні теорії, необхідні для формування аксіосфери сучасного вчителя: представлені стислі характеристики представників української світоглядної ментальності (Г.Сковороди, Т.Шевченко, П.Юркевича, П.Куліша, О.Потебні); також розглянуті деякі представники і головні ідеї сучасної «філософії діалогу» (М.Бубер, О.-Ф.Больнов, М.Бахтін, Г.Батищев), яка складає підґрунтя засад «педагогіки партнерства». Видання містить додатки, в яких представлені головні поняття етики, естетики; практичні педагогічні ситуації аксіологічного змісту. Навчально-методичні матеріали «Аксіологічний вимір сучасної освіти» розраховані на слухачів курсів підвищення кваліфікації при закладах післядипломної педагогічної освіти, учителів всіх спеціальностей, студентів вищих педагогічних закладів освіти.